Laatste afgelopen Evenementen

2diabeat Event || Voortgang – Verbinden – Verhalen

Moskee Noeroel Islam Scheeperstraat 188, Den Haag

Tijdens dit inspirerende evenement in de Schilderswijk in Den Haag staan we stil bij de ontwikkelingen en leerlessen van het programma 2diabeat van de afgelopen twee jaar.

Gratis

Webinar – Meedoen met 2diabeat!

online

2diabeat zet zich in om de opmars van diabetes type 2 te stoppen. Dat is belangrijk, want al ruim 1,2 miljoen mensen hebben diabetes type2 en dat aantal stijgt hard.
Met de wijkgerichte aanpak van 2diabeat versterken en versnellen we lokale initiatieven.
Al meer dan 25 wijken hebben zich aangesloten bij 2diabeat om zich in te zetten voor een gezondere wijk.

Gratis

Leer- en innovatienetwerk Stimulering gezondheid kwetsbare groepen door persoonlijke preventie via e-health en integrale wijkaanpak

online

Op 24 november om 15.30 uur, komen we weer bij elkaar. Het thema deze keer is de tussenevaluatie van de PIE-studie – de preventieve integrale e-health aanpak. De onderzoekers van Erasmus MC én initiatiefnemers in het land delen hun kennis inzichten en ervaringen. We nodigen jullie graag allen uit voor deze bijeenkomst van ons leernetwerk.

Gratis