2diabeat Event || Voortgang – Verbinden – Verhalen

Moskee Noeroel Islam Scheeperstraat 188, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland

Tijdens dit inspirerende evenement in de Schilderswijk in Den Haag staan we stil bij de ontwikkelingen en leerlessen van het programma 2diabeat van de afgelopen twee jaar.

Gratis

2diabeat inspiratiebijeenkomst – De kracht van bottom-up samenwerken

Beatrix Theater Jaarbeursplein 6a, Utrecht

Ontdek de kracht van 'bottom-up' werken aan gezondheid in de wijk met inspirerende praktijkverhalen uit diverse wijken in Nederland.   In een tijd waarin de focus op preventieve gezondheidszorg steeds groter wordt, biedt het 2diabeat-programma een vernieuwende aanpak om de opmars van diabetes type 2 terug te dringen. Dit landelijke initiatief ondersteunt bevlogen professionals uitactueel

Thuis in de wijk

Congrescentrum 1931 Oude Engelenseweg 1, Den Bosch

Voor het langer zelfstandig wonen van ouderen zijn nieuwe woon(zorg)concepten nodig. In de plannen van de overheid gaat het naast 170.000 zogeheten nultredenwoningen, om het toevoegen van 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen. Een grote opgave, die door nieuwbouw en aanpassing in de bestaande woningvoorraad vorm moet krijgen. Ook de inrichting van de buurtactueel

Dag van Noord

Voorzieningenhart de Ster, Lent Queensstraat 38b, Lent, Nederland

Na het succes van vorig jaar organiseren we voor de tweede keer - als onderdeel van Gezond in Noord - de Dag van Noord. Tijdens deze dag zijn alle bewoners uit Nijmegen Noord – jong en oud – welkom om te ontdekken wat er in ons bruisende stadsdeel te doen is op het gebied van fysieke en mentale gezondheid, welzijn, hobby en ontspanning.