Hoe werkt 2diabeat in de wijk

‹ Terug naar overzicht

Graag leggen wij je uit hoe de 2diabeat-aanpak in zijn werk gaat in de wijk. De kracht van 2diabeat is namelijk dat onze aanpak inspeelt op de leefomgeving van wijkbewoners, doordat de aanpak lokaal in een wijk geïmplementeerd wordt.

 

De 2diabeat-aanpak creëert een systeem dat wijkbewoners ondersteunt bij het aanmeten van een gezonde leefstijl. Dit doen we door lokale actoren breed te stimuleren om een rol van betekenis te spelen in de verschillende fasen van leefstijlverandering waar wijkbewoners doorheen gaan.
Actoren zijn alle personen in de wijk die vanuit hun bestaande rol een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van een gezonde leefstijl van inwoners. Denk aan huisartsen, maatschappelijk werkers, supermarkten… maar ook aan werkgevers, vrijwilligers van het wijkcentrum en actieve bewoners.

Wij zetten in op het verbinden van actoren, door met hen in gesprek te gaan over hun ambities, hen te ondersteunen bij het uitvoeren daarvan en te inspireren middels een lokale aanjager. Lokale aanjager(s) zijn het aanspreekpunt in de wijk en krijgen op hun beurt weer landelijk support via een wijkadviseur die dient als sparringpartner, en door intervisie momenten met andere aanjagers. Tegelijkertijd wordt uitwisseling van kennis en ervaring gestimuleerd en bieden we verschillende tools aan ter ondersteuning: van de Supportkit voor de aanjager, tot de Toolbox en de Inspiratiemuur voor actoren. Ook is er een leefstijlkaart en wijksite voor zowel aanjager, actor, als wijkbewoner.

Het samenspel en de activiteiten van de actoren en aanjager zullen optellen naar impact voor de wijkbewoner.
…want alleen samen kunnen we de opmars van diabetes type 2 in Nederland stoppen!