2diabeat lanceert supportkit en toolbox om gezonde leefstijl te bevorderen

Om nieuwe wijken te inspireren en startende wijken te ondersteunen, heeft 2diabeat een handige supportkitactueel

De best gelezen verhalen van 2022

We blikken nog kort terug op de meest gelezen artikelen uit 2022. Vooral de verhalenactueel

Ik heb diabetes, wat kan ik doen?

Interventie in de spotlight Er staat een groot aantal interventies op het online communityplatform van 2diabeatactueel

Onderzoeksopzet 2diabeat ontwikkeld door TNO

Diabetes type 2 terugdringen is een van de speerpunten van het Nationaal Preventieakkoord. In ditactueel

Website diversiteitindiabetes.nl realiseert zorg en ondersteuning op maat voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes én hun behandelaars

In de ‘Toolbox’ van de 2diabeat community is recentelijk de NDF website diversiteitdiabetes.nl toegevoegd. NDFactueel