Samenwerken met 2diabeat is inspirerend

Hiermee willen ze het belang van een goede mondzorg beter op de kaart zetten enactueel

Mondhygiënisten en diabetes type 2

De mondhygiënist is de preventiespecialist binnen de mondzorg en kan een belangrijke rol vervullen bijactueel