Gemeentes, gebruik wat er al is!

Een interview met Maarten Ploeg, programmadirecteur 2diabeat, door Peter van Lonkhuyzen van Stichting ‘Je leefstijlactueel

Lokale aanjagers bepalend voor het succes van twee jaar 2diabeat

‘It takes a village to raise a child’ Dit van oorsprong Afrikaanse spreekwoord kenmerkt deactueel

Borg leefstijlverbetering met financiering lokale ‘gezondheidsleiders’

De wijkgerichte aanpak van 2diabeat om de opmars van diabetes type 2 te stoppen, blijktactueel