Komend jaar willen we meer mensen aantrekken en zichtbaarder worden in de wijk

‹ Terug naar overzicht

Zichtbaarder in de wijk! ...komend jaar willen we meer mensen aantrekken...

Lokale aanjager Gaby du Pon uit Amsterdam-Slotervaart verteld...

We boeken echt al concrete resultaten. Bij sommige vrouwen zijn de diabetescijfers gedaald, anderen ervaren minder klachten en weer anderen meer eetrust. Dat is heel motiverend, zegt Gaby du Pon, buurtwerker bij Stichting Combiwel Buurtwerk en sinds kort actief als lokale aanjager van 2diabeat in Slotervaart-Zuid in Amsterdam.

Eind 2022 bezocht Gaby (46) haar huisarts met vage klachten. Uit bloedonderzoek bleek dat haar glucose- en cholesterolwaarden te hoog waren. Gaby realiseerde zich dat het roer om moest. “Het was een wake-up call. Ik heb mijn leefstijl omgegooid. Ik ben koolhydraatarm gaan eten, doe regelmatig aan intermittent fasting, eet minder bewerkte voeding en wandel meer. Mijn bloedwaarden verbeterden in korte tijd en ik verloor 20 kilo. Voor het eerst sinds jaren werd ik weer fit wakker en voelde me weer energiek. Daarnaast had ik minder last van brain fog.”

 

Aan de slag als lokale aanjager
In haar zoektocht naar een gezondere leefstijl kwam Gaby in contact met Wim Tilburgs van ‘Je leefstijl als medicijn’. Gaby: “Wim is ambassadeur van 2diabeat en omdat ik zo enthousiast was over mijn nieuwe leefstijl, wilde ik dat graag met anderen delen. Op aanraden van Wim heb ik contact opgenomen met 2diabeat. Dit resulteerde erin dat ik aan de slag ben gegaan als lokale aanjager voor 2diabeat. Ik werk 20 uur per week en daarvan gebruik ik ongeveer 5 uur per week voor mijn rol als lokale aanjager.” Deze ontwikkeling ligt in het verlengde van de Gezonde wijkaanpak Slotervaart-Zuid en sluit aan bij de thema’s van de gemeente Amsterdam, met preventie en kansengelijkheid hoog op de agenda.


Inventarisatie
“Ik had al een netwerk in de wijk”, vervolgt Gaby. “Van daaruit ben ik met bewoners en professionals gaan praten. Ik vroeg hen wat zij doen in de wijk, wat ze missen en hoe we elkaar kunnen versterken. Na de individuele gesprekken hebben we meerdere sessies georganiseerd waarin we samenkwamen om te bespreken wat we gezamenlijk willen en kunnen doen. Uit deze sessies zijn verschillende ideeën voor activiteiten voortgekomen.”

 

Suikerhuis Leefstijl Supportgroep
Een van de eerste initiatieven waarmee Gaby startte was het Suikerhuis. Dit is een leefstijl supportgroep voor mensen die aan hun gezondheid willen werken, met speciale aandacht voor diabetes type 2, prediabetes en overgewicht. Gaby: “We hebben momenteel een groep met ongeveer 16 vrouwen. In de groep staat peer-to-peer support centraal. Ik ben als kartrekker net als andere leden een ervaringsdeskundige. Het is een gemêleerde groep met vrouwen in de leeftijd van 27 tot 88, met uiteenlopende achtergronden. Er zijn plannen om ook een gemengde groep en een specifieke mannengroep te starten, afhankelijk van de behoeften.”

“Binnenkort komen er een sportcoach die met de vrouwen gaat wandelen en oefeningen doen en iemand van een mantelzorgorganisatie die een workshop geeft over ontspanning.”

Tweewekelijkse bijeenkomst
De supportgroep komt tweewekelijks bij elkaar in Huis van de Wijk Het Anker. “We beginnen met een rondje waarin iedereen vertelt hoe het is gegaan de afgelopen weken en waar ze misschien steun nodig hebben. Afhankelijk van de behoeften van de dames nodig ik voor de tweede helft een deskundige uit. Hiervoor kan ik een beroep doen op mijn netwerk. Zo hebben studenten diëtetiek een kookworkshop gegeven over koolhydraatarm bakken en binnenkort komen er een sportcoach die met de vrouwen gaat wandelen en oefeningen doen en iemand van een mantelzorgorganisatie die een workshop geeft over ontspanning.”

 

Een kleine community
Naast de tweewekelijkse bijeenkomsten hebben de vrouwen met elkaar een groepsapp. “Hierin zijn we elke dag actief. We delen recepten en ervaringen en stellen elkaar vragen. Bijvoorbeeld over hoe je kunt omgaan met alle lekkere verleidingen tijdens een feestje. Het Suikerhuis is een kleine community geworden, waar de vrouwen steun vinden bij elkaar en zich aan elkaar kunnen optrekken. We boeken echt al concrete resultaten. Bij sommige vrouwen zijn de diabetescijfers gedaald, anderen ervaren minder klachten en weer anderen meer ‘eetrust’.”

Gezondheidsambassadeurs
Naast het Suikerhuis wil Gaby graag breder in de wijk aan de slag met de ‘Gezonde wijkaanpak Slotervaart-Zuid’. Zo zet ze zich onder meer in voor het opleiden van bewoners tot gezondheidsambassadeurs. “Belangstellende bewoners kunnen de cursus ‘Op Gezonde Tour’ volgen. Hier leren ze gedurende vijf dagdelen over gezonde voeding, beweging en meer. Als afronding bedenken en organiseren ze zelf een activiteit in hun wijk. Na het succesvol voltooien van de cursus, ontvangen ze een diploma en worden ze opgenomen in een bestand van gezondheidsambassadeurs. Het is de bedoeling dat deze ambassadeurs zowel structureel als incidenteel in de wijk worden ingezet, bijvoorbeeld op schoolpleinen en tijdens buurtfeesten. Ze kunnen bijvoorbeeld kookworkshops geven aan kinderen of een gezonde lunch bereiden voor bewoners.”

 

Ouder Kind Lounge
Daarnaast organiseert Gaby in samenwerking met het OKT (Ouder Kind Team) naschoolse activiteiten voor ouders en kinderen. “Tijdens deze bijeenkomsten is gezondheid het centrale thema. Kinderen maken bijvoorbeeld samen een gezonde smoothie, terwijl de ouders een presentatie krijgen van een jeugdarts over het belang van slaap voor kinderen, of uitleg van een expert over gezonde voeding. Het is grappig om te zien hoe de kinderen nieuwe, gezonde hapjes ontdekken en proeven. Sommigen zijn aanvankelijk onbekend met bepaalde voedingsmiddelen of lusten ze niet, maar na een paar keer proberen ze toch voorzichtig een tomaatje of kiezen ze voor fruitwater in plaats van ranja. Dat zijn allemaal kleine overwinninkjes.”

 

Ondersteuning vanuit 2diabeat
Als lokale aanjager krijgt Gaby ondersteuning vanuit 2diabeat. “Ik ben gekoppeld aan 2diabeat wijkadviseur Laura Hendriks. Zij is mijn sparringpartner. Ik leg haar mijn ideeën voor en zij deelt ervaringen en ‘Best practices’ uit andere wijken. Bijvoorbeeld, als ik een vraag heb, vertelt ze hoe ze in andere steden vergelijkbare problemen hebben aangepakt. Het is voor mij heel waardevol om deel uit te maken van een landelijk netwerk.

“Dit maakt het huidige aanbod in de wijk inzichtelijk, voor professionals en bewoners.”

Laura neemt mij ook werk uit handen. Zo heeft ze een leefstijlkaart ontwikkeld en een wijkscan uitgevoerd. Op de leefstijlkaart zie je een overzicht van sportscholen, gezondheidsprofessionals, coaches, slaaptherapeuten en bijvoorbeeld locaties waar gezonde buurtmaaltijden worden georganiseerd. Dit maakt het huidige aanbod in de wijk inzichtelijk, voor professionals en bewoners.”

 

Samen met een kernteam
Om ervoor te zorgen dat Gaby niet de enige kartrekker is in de wijk Slotervaart-Zuid, hebben ze onlangs een kernteam gevormd met Zeraja en Uzma van Dream Support en Elise Kuipers, diëtiste en leefstijlcoach die onder meer GLI-groepen begeleid. “Ons doel is om komend jaar meer mensen aan te trekken en zichtbaarder te worden in de wijk. We willen bewoners activeren zodat ze zelf hun rol pakken en activiteiten organiseren, gebaseerd op hun eigen behoeften, ervaringskennis en talenten. Deze beweging slaagt alleen als bewoners echt meedoen en het heft in eigen hand nemen. Op deze manier kunnen zij ook weer anderen inspireren en motiveren.”

 

Werken aan een gezonde omgeving
Naast het aanbieden van activiteiten, benadrukt Gaby dat het ook belangrijk is om te investeren in een gezonde omgeving. “Ik denk dan aan een gezond voedingsaanbod in schoolkantines, in het Huis van de Wijk het Anker en tijdens feestjes. Of het creëren van laagdrempelige bewegingsmogelijkheden door buiten sporttoestellen te plaatsen. Het gaat erom dat mensen minder snel in de verleiding komen om een ongezonde keuze te maken en makkelijker voor een gezondere optie kunnen kiezen.”

 

Meer weten over de ervaringen met de  wijkaanpak van 2diabeat? 

• Lees ook het interview met lokale aanjager Stephanie van der Kreeft in Nieuwegein
• Beluister de podcast: 2diabeat dialoog met Saïda Tilburgs-Benfatimi over het Suikerhuis in Helmond
• Of plan een kennismakingsgesprek in met één van onze wijkadviseurs