Auteur archieven: Kim Den Ouden

2diabeat gestart in Geitenkamp in Arnhem

De 2diabeat aanpak Het landelijke programma 2diabeat is gericht op het terugdringen van het aantal

Rapportage ontwerpfase 2diabeat gepubliceerd!

Als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord heeft het transitieprogramma 2diabeat een breed gedragen, integrale aanpak

Terugblik tweede expertbijeenkomst Segmentatie

In gesprek met de experts Door de maatregelen als gevolg van het corona-virus vond de

Terugblik tweede expertbijeenkomst Impactmodel 2diabeat

Eerste prognose: “Iedere geïnvesteerde euro in 2diabeat levert in 8 jaar 3,7 euro aan maatschappelijk

Terugblik regiobijeenkomsten: waardevolle bijdrage aan analysefase

Ruim 100 mensen leverden een waardevolle bijdrage in de eerste fase van 2diabeat! In november

Regiobijeenkomsten in februari 2020

Waarom aansluiten bij regiobijeenkomsten? In het najaar hebben deskundigen in expertbijeenkomsten bijgedragen aan de inventarisatie

Stelselwijzing is nodig voor preventieve zorg

‘Tot veler verbazing kondigde Minister Hugo de Jonge op 27 oktober in een interview bij